Tuyển sinh Lớp Dịch thuật Hán Nôm khóa XVIII (2020 -2024)

Ban Điều hành Trung Tâm Dịch Thuật Hán Nôm vừa ban hành Thông báo số 03/TB-TTDTHNHQ-2020 ra ngày 13/05/2020 về việc  tuyển sinh Lớp Dịch thuật Hán Nôm

Tin tức phật sự

Tưởng niệm Trưởng lão Hoà thượng Thích Huệ Hưng

Ngày: 28/02/2020 | 07:30 AM
Sáng nay, tại Tu viện Huệ Quang (116 Hòa Bình, Hòa Thạnh, Tân Phú) đã diễn ra lễ tưởng niệm lần thứ 30 ngày viên tịch của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng.

Văn phòng học vụ

Lịch học (mới nhất) của Lớp Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang

Ngày: 23/05/2020 | 07:35 AM
Theo tinh thần phiên họp ngày 11/05/2020 của Ban Điều hành Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, Văn phòng Học vụ Lớp Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang kính thông báo.

Thư viện hình ảnh

Chùm ảnh Phật Học Viện Chiết Giang, Trung Quốc

Ngày: 22/11/2019 | 07:06 AM
Học viện Phật giáo Chiết Giang được thành lập vào ngày 17/5/2014. Trụ sở chính tại thị trấn Khê Khẩu, huyện Phụng Hóa, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang.